practioners of be more

על הקבוצה

על הקבוצה, המדריכים והמטרות
foot analysis

?מה הקשר בין פחד כאב וכף הרגל שלך

הרגליים נושאות אותנו יום יום ומספרות סיפור על החיים שלנו, התמודדות עם פחד, כאב והגשמת הפוטנציאל שלך
about the method

?מה הם יתרונות השיטה

איך תוכל להגשים את רצונותיך ומהם הדפוסים האוטומטים שעוצרים בעדך
תשאף ליותר. תשאף לעצמך.